VIC DANA: Sedam patuljaka

Sedam patuljaka, na čelu sa Ljutkom, došli u Vatikan, ulaze u katedralu Sv. Petra i traže Papu. Došao Papa i pita ih šta hoće. Ljutko:
– Slušaj Papa, postoji li koja časna sestra koja je niža od nas?
– Nema, kaže Papa.
– Ma možda ipak postoji, razmisli malo?
– Ma nema kad vam kažem!
Ljutko, ljutito:
– Ma Papa, jesi li sto posto siguran???
– Ma Ljutko, sto posto znam da nema niti jedne časne sestre manje od vas!!!
A šest patuljaka iza Ljutka:
– Ljutko je jebo pingvina, Ljutko je jebo pingvina…